БАГАНУУР НДХ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ