БАГАНУУР НДХ ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ, АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.