Багануур дүүрэгт дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын байршил хэмжээ, зориулалт, анхны үнэ, техникийн нөхцөл

04a63e3ac44af001-1 04a63e3ac44af001-2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.