Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, зааврын жагсаалт

Холбогдох хууль тогтоомж

1. Нийгмийн даатгалын тухай
2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай
4. Иргэний эрvvл мэндийн даатгалын тухай
5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай
6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгvйдлийн тэтгэмжийн тухай
7. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай
9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай
10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах тухай.
12. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай
13. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай
11. Хөдөлмөрийн тухай
14. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
15. Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай
16. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
17. Гаалийн тухай
18. Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай
19. Гамшгаас хамгаалах тухай
20. Монгол улсын хилийн тухай
21. Галын аюулгүй байдлын тухай
22. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай
23. Цагдаагийн байгууллагын тухай
24. Дотоодын цэргийн тухай
25. Тагнуулын байгууллагын тухай
26. Дипломат албаны тухай
27. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай
28. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
29.АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ
Дээд шүүхийн тайлбар

1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай
2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг тайлбарлах тухай
3. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай

Улсын Их Хурлын тогтоол

– Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2006-06-15/
– Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2000-11-02/
– Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай
– Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
– Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
– Хүн амын нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997-01-16/
– Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/
– Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1999-06-10/
– Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай /1999-05-27/

Засгийн газрын тогтоол

– ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ЭХМКомисс) /2008.07.29/
– ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/
– Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2008.04.18/
– Эрүүл мэндийн даатгалын 2012 оны шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай /2011-11-16/
– Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /1994-09-28/
– ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/
– Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/
– Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2012-03-16/
– Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2012,05,02/
– Дүрэм, журам батлах тухай 2014.10.25 №354

Газрын даргын тушаал, шийдвэр

Журам шинэчлэн батлах тухай 2009.04.04 №131
Журам шинэчлэн батлах тухай 2009.04.08 №136
Аргачлал батлах тухай 2009.06.30 №206
Журам батлах тухай 2010.05.31 №163
Журам батлах тухай 2011.10.19 №272
Журам батлах тухай 2011.10.19 №273
Аргачлал хүргүүлэх тухай 2012.03.16 №1/1009
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2012.02.27 №1/741
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2012.03.16 №1/1008
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2012.04.04 №1/1272
ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний маркетингийг хөгжүүлэх жил” болгон зарлах тухай /2013-01-02/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014-03-24/
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2014-04-15 №1/567
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2014-04-29 №1/615/
Журам батлах тухай 2012.12.05 №А/367
Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай 2014-09-22 №А/124
Журам батлах тухай 2014.11.14 А/148
Нийгмийн даатгалын инфограф загвар батлах тухай 2014.11.10 А/143

Сайдын тушаал

1. Даатгуулагчид өвчтөн сахисны тэтгэмж олгох журам /2009-08-21/
2. Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-07-17/
3. Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2006-06-02/
4. Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам батлах тухай /2005-05-05/
5. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардлын хэмжээг батлах тухай /2005-05-05/
6. Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун,хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай /2004-05-03/
7. Журам, аргачлал батлах тухай 2012.05.11 № А/64
8. Эмнэлгийн хуудас олгох журам
9. АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ НӨХӨН ТООЦУУЛАХ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ НӨХӨН ТӨЛӨХ ЖУРАМ

НД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоол

1. Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ тогтоох тухай /2009-05-26/
2. Шимтгэлийн хэмжээг ТОГТООХ ТУХАЙ /2008-12-05/
3. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтөний сувиллуудын хувьсах зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-12-05/
4. Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/
5. Журам батлах тухай /2007-06-26/
6. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай /2002-06-28/
7. Журам шинэчлэн батлах тухай 2011.11.24 №16
8. Журам батлах тухай 2014.04.25 №10
9. Журам батлах тухай 2014.05.28 №17

Хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1. БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС, ЗӨВЛӨЛТ СОЦИАЛИСТ БҮГД НАЙРАМДАХ ХОЛБООТ УЛСЫН ХООРОНД НИЙГЭМ ХАНГАМЖИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР
2. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР
3. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хурлын тогтоол

– Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2013-04-11/

Бусад …

ЭМД-ын зөвлөлийн тогтоол /2011-09-27-03/

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар

– Ажилсан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан даатгуулагчийн тэтгэврийг шинээр тогтоох, шинэчлэн бодоход баримтлах аргачлал /2014.01.21 1/101/
– Лавлагаа (мэдээлэл), тодорхойлолт өгөх нэгдсэн маягт батлах тухай /2014.02.25 А/33/
– Том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагыг хэрэгжүүлэх тухай /2014.03.04 1/326/
– Чиглэл өгөх тухай /2014.03.05 1/337/
– Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.03.24 А/52/
– Цалин, нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилласан жилд оруулж тооцох тухай /2014.04.15 А/83 , А/44/
– Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.04.29 1/615/
– Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.05.13 А/72/
– Чиглэл өгөх тухай /2014.05.23 1/811/
– Үйлчилгээ нэвтрүүлэх тухай /2014.05.23 А/78/
– Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.06.04 1/901/
– Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2014.06.06 А/63/
– Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.06.12 1/966/
– Мэдүүлгийн загварт нэмэлт оруулах тухай /2014.07.07 А/92/
– Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.07.17 1/1154/
– Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай /2014.08.15 А/109/
– Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах аргачлал /2014.07.24/ 1/1190
– Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай /2014.09.22 А/124/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.