Сургалт зохион байгууллаа.

Нөөшилсөн даршилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд зориулсан байгууллагын сургалтыг Эрүүл ахуй халдвар, хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч О.Будхүү хийж 2 нэр төрлийн 2 ш зөвлөмж өглөө. Хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийг арилгуулах, эрсдлийг бууруулах, дотоодын хяналт шалгалтыг төлөвшүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар зохих мэдээллийг олголоо.9

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.