ЖДҮДТөвүүдийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Багануур ЖДҮДТөв амжилттай оролцлоо.

2015.09.16-ны өдөр Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс зохион байгуулсан Багануур, Баянзүрх, Сонгионохайрхан дүүргийн ЖДҮДТөвүүдийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Багануур ЖДҮДТөвийн хамт олон амжилттай оролцож байгууллага болон дүүргийнхээ үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилан танилцуулж үзэсгэлэн гаргалаа. Мөн төвийн 2015 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлангаа тавьлаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.