Дүүргийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай

suvdaa 0001 suvdaa 001 suvdaa 002 suvdaa 003 suvdaa 004

Leave a Reply