Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудын талаарх мэдээлэл

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

1

Б.Дарьхүү

Хороо, иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

7021-4444      89206702

2

Ц.Хишигжаргал

Засаг даргын туслах бөгөөд гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

7021-0330      99254146

3

Б.Алтантуяа

Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

7021-0017      89159592