Урьдчилсан үзлэг

Дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсгийнхэн  албан байгууллагуудын архив , албан хэрэг хөтлөлт, төрийн ажлын зохион байгуулалтын  улсын үзлэгийн бэлтгэл ажилтай танилцаж, төлөвлөгөөний биелэлтийг шалгаж, ажил мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өглөө. Ажлын хэсгийнхэн шалгах байгууллагуудын 80 хувийг урьдчилсан үзлэгт хамруулан ажиллаж байна.

Untitled-1

 

 

Leave a Reply