Дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсгийн хурал боллоо

Дүүргийн салбар комиссын орлогч дарга Б.Туяа  ажлын хэсгийн  гишүүдтэй уулзаж, улсын үзлэгтэй холбогдолтой мэдээлэл хийж санал бодлоо солилцлоо. Байгууллагуудын ажлыг шалгах 3 хэсэг тус бүр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан бөгөөд хувиарийн дагуу байгууллагуудад ажлын хэсгүүд улсын үзлэгийн талаар мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч, бэлтгэл ажилд хяналт тавьж удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах юм. Үзлэгт дүүргийн хэмжээнд нийт 45 байгууллага хамрагдаж байна.

IMG_5770 IMG_5771

Leave a Reply