Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 13 байршилд зохион байгуулна

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 13 байршлын газарт Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлага худалдааг 2015 оны 07-р сарын 19-ний өдрийн Ням гаригын 10:00 цагаас дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 202 тоот хурлын зааланд зохион байгуулна.

Бүртгэл: 2015 оны 07-р сарын 17-ны өдрийг дуустал ажлын өдөр ажлын цагаар дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанд бүртгэнэ.
Бүртгүүлэхээр ирэхэдээ:
1.    Тухайн газрын дэнчингийн 10%-ийн төгрөгийг төлсөн баримт
2.    Өргөдөл    /маягт бөглөнө/
3.    Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй биеэр ирж бүртгүүлнэ

Уг дуудлага худалдааны зохион байгуулалт, оролцогчдын бүртгэл, тухайн газруудын байршлын талаархи болон бусад мэдээллийг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас болон доорхи хэлбэрээр авна уу.

Утас: 70212255, 70212450
Вэб сайт: www.bnd.ub.gov.mn, www.umch.ub.gov.mn
Facebook:  Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

sonind123-page-002 sonind123-page-003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13