Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид “Тарьсан модоо услая” аянд нэгдлээ

IMG_20150630_170257Дүүргийн нутаг дэвсгэр гантай хуурайшилтай байгаа нийтийн эзэмшлийн талбай, мод бутыг арчилж ургуулах ажилд нийт албан хаагчид идэвхитэй хамрагдаж хуваарийн дагуу 6 дугаар сарын 30-ны өдөр нийт 480 ширхэг мод ыг усаллаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.