Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажил зохион байгуулах дүүргийн салбар комисс байгуулагдлаа.

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг удирдан зохион байгуулах Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ний өдрийн  А/124 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 6 дугаар сарын 16-ний өдрийн А/509 дүгээр захирамж гарлаа. Дээрхи захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын А/302 дугаар захирамжаар  дүүргийн салбар комисс байгуулагдлаа.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Салбар комиссын дарга Б.Мөнхбат 2015 оны 6 дугаар сарын 30 нд дүүргийн салбар комиссын гишүүд болон байгууллагын  удирдлагуудтай уулзаж, улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг, байгууллага дээрээ зохион байгуулах үүрэг даалгавар өглөө.

bhuy 001 bhuy 002

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.