Архивын үзүүлэх сургалт боллоо.

111    Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Бүртгэлийн хэлтэс хамтран  “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзүүлэх сургалт зохион байгуулж , байгууллагуудын  удирдлага, архи, бичиг  хэргийн ажилтнууд оролцлоо.Сургалтаар Бүртгэлийн хэлтсийн архивын баримт бичгийн хадгалалт, хамгаалалт, Албан хэрэг хөтлөлтийн  Smart city.mn. E-office программыг танилцууллаа. Оролцогчидод гарын авлага материалыг бэлтгэж тарааж өглөө.

112

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.