Эрхүү хотын Архивуудын удирдах газарт туршлага судалж ирлээ.

IMG_5454
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан “Дүүргийн архив”ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2,9* д”Архивын салбарын гадаад харилцааг өргөжүүлэх, гадаадын архивын байгууллагын нэг цэгийн үйлчилгээтэй танилцаж туршлага судлах” гэж тусгагдсаны дагуу Эрхүү хотын Архивуудын удирдах газарт 2015 оны 6 дугаар сар 22-ны өдрөөс 27 өдрүүдэд Нийслэлийн Архивын газрын дарга С.Гаваа, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын архивын мэргэжилтэн, архивч нар туршлага судалж ирлээ.
IMG_5452

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.