Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

UntitledБагануур дүүргийн 35 жилийн ойн хүрээнд Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс байгууллагынхаа гадаад тохижилтын ажлаар хашаагаа будаж хагарч цуурсан хэсгийн засварын ажлыг хийлээ.