2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

 1. 1.    Төсвийн тодотголд оруулах санал авах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

 1. Хэсгийн ахлагч нарыг сонгуулийн сурталчилгааны  ажилд оролцуулахгүй байх

/ ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

 1. Сонгууль явагдах өдөр олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуй нэгжийг ажиллуулахгүй байх  Засаг даргын захирамж гаргах

                                                            / Захиргаа хуулийн хэлтэс/

 1. Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газар,дүүргүүдийн ЗДТГ гэрийн тэжээвэр нохой муурыг тоолж паспортжуулах.

                                                        /ТХҮХэлтэс, Хороод/

Дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

 1. 1.    Дүүргийн шүүхийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх

                                                            / ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

 1. 2.    Сонгуулийн хороонд ажиллаж байгаа төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдыг 06.17-ны өдрөөс эхлэн ажлаас чөлөөлж , цалинтай чөлөө олгох.

/ ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

 1. 3.    Сонгуулийн хэсгийн хороонд ажиллаж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нарыг  06.27-ны өдрөөс эхлэн амралт олгох

                                                           / ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

 1. Дүүргийн баяр наадмыг зохион явуулах комисс наадмын  бэлтгэл ажлыг сайн хангах

                                                            / Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

 1. 5.    Хөрөнгө оруулалтын үр дүн судалгааг гаргах/ Нийтийн ОО, гэр/

                                                            / Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

 1. 6.    Наадмын талбайн газар өмчлөлийн асуудлыг дараагийн шуурхайд танилцуулах

/ӨГХАлбаны дарга Ш.Отгонбаяр/

 1. ЭМНэгдлийн өмнөх усан оргилуурын ашиглалтын талаар танилцуулах

                                                            / Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

 1. Дүүргийн усан оргилуур ажиллах горим, цагийн хуваарь гаргах

                                                           /Авто-жим НӨҮГ-ын дарга Д.Батнасан/

 1. Наадмын талбайн цэвэрлээг өдөр тутам болгох, хяналт тавьж ажиллах

                                                                        /Авто-жим НӨҮГ-ын дарга Д.Батнасан/

 1. Орчины бохирдлын талаар шуурхай бүр дээр мэдээлэл хийх

                                                          /ТХҮХ-н мэргэжилтэн Л.Санжаажаргал/

 1. Орон сууцны орцнуудыг  камержуулах ажлыг эхлүүлэх

                                                         /СӨХ-н удирдах зөвлөлийн дарга н.Ганбаатар/

 1. Зам засварын ажлыг эхлүүлэх

 /Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав/

 1. Орон нутгийн сангийн санхүүжилтээр хийгдэх тендерийн ажлыг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх

                                                       / Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

 1. Тамхины хяналтын тухай хуулийг хэрэгжүүлж тодорхой  ажил зохион байгуулах

                                                / Цагдаагийн хэлтэс,ТХҮХ-н дарга Ж.Эрдэнэбаяр, МХХэлтэс/

 

БИЕЛЭЛТ: Нийслэл болон Дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн

                    тайланг 2013.06.19-ний өдөр Захиргаа хуулийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Захиргаа хуулийн хэлтэс

 

 

 

 

 

Comments are closed.