Нийт газар эзэмшигчдийн анхааралд:

2015 оны 1, 2-р улирлын газрын төлбөрөө 2015 оны 06-р сарын 20-ны дотор яаралтай төлнө үү. Дурьдсан хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй газар эзэмшигчдэд дараагын шатны арга хэмжээ авахыг мэдэгдье.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.