Бүртгэлийн хэлтэс дүүргийн Улаан загалмайн хороотой хамтран зорилтот бүлгийн иргэдийг бичиг баримтжууллаа

       “Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх нь” Их Британы төслийн хүрээнд  дүүргийн  Улаан загалмайн хороотой хамтран зорилтот бүлгийн 77 иргэний бичиг баримтны үнэ  935,300 төгрөгийг шийдвэрлүүлэн иргэний цахим үнэмлэхийг гардуулж,  бичиг баримтжуулсан.

IMG_1672 IMG_1670 IMG_1668 IMG_1667

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.