Эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

eruulНМХГ-ын даргын баталсан “Эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/138 дугаартай удирдамжийн хүрээнд “Эрүүл мэндийн төв болон “Биваангирд”, “Энэрэлт өлзий”, “Ач элбэрэл”, “Энх өрх” Өрхийн эрүүл мэндийн 4 төвд шинжилгээтэй хяналтыг хийж, №3.1 кодтой хяналтын хуудсаар үнэлгээ өгч, хяналт шалгалтыг хийж байна. Агаар, эрүүл зүйн арчдас, ариун материалуудыг тус тус авч, хэлтсийн бичил амь судлалын лабораторит шинжлүүлсэн. МХЕГ-ын даргын баталсан №3.1 кодтой хяналтын хуудсаар үнэлгээ өгөхөд “Эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.