Ерөнхий Боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа

              20150504_114608 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг угтаж зохион байгуулж байгаа ажлын хүрээнд ЕБС-ийн сурагчдад татварын талаар мэдлэг олгох зорилгоор сургалтыгзохион байгууллаа.

“ Татвар бидний амьдралд”, “ Мөнгө ба өрхийн төсөв ” , “ Монгол улсын татварын тогтолцоо ”, “ Улс орны амьжиргаа нь татвар” , ” Улсын төсөв ” сэдвээр 4 сарын 29-нд Боловсрол Цогцолбор сургуулийн  11-р ангийн  67 сурагчдад   ,  Гүн Галуутай цогцолбор сургуулийн 6,7-р ангийн 115 сурагчдад, 5 сарын 1-нд 125-р сургуулийн 6,7 ангийн 159 сурагчдад  , 5 сарын 4-нд Боловсрол Цогцолбор сургуулийн  4,5-р ангийн 128 сурагчдад , 5 сарын 6-нд Сод сургуулийн 28 сурагчдад  тус тус сургалтыг зохион байгуулж, сурагчдын сонирхсон асуултанд хариулж үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.