Бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид “Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-д хамрагдлаа

 Хэлтсийн нийт албаIMG_20150421_182134н хаагчид Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар Зарлиг, дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/153 тоот Захирамжийн дагуу “Бие бялдрын түвшин тогтоох  сорил”-ыг хугацаанд нь өгч, онлайнд www.soril.sport.gov.mn хаягаар шивж, сорилын дүнг нэгтгэн дүүргийн Биеийн тамир спорт хороонд хүргүүллээ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.