Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/138

A138 001