Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/131

A131 001