Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/41

A41 001 A41 хавсралт 001