Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай А/40

A40 001 A40 хавсралт 001