Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай А/39

A39 001 A39 хавсралт 1 001 А39 хавсралт 2 001