Хурдан уралдаан зохион байгуулах тухай А/34

A34 001