ЖДҮДТөв баялаг бүтээгчдээ дэмжиж байна.

Баялаг бүтээгчдийнхээ борлуулалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулж байна.

Багануур дүүргийн ЖДҮДТөв “Mass Agency Group” -ийн Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ төслийн багийнхантай хамтран ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилж байгаа. Энэ удаа ЖДҮДТөвийн бойжигч Э.Гэрэлтуяатайг танилцуулж байна.
Баялаг бүтээгчид нэвтрүүлэг нь ETV, MASS TV телевиз болон, mass.mn сайт, info сэтгүүлийн дугаарт хэвлэгдэн гарах болно.