Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ

zuvluguuБагануур дүүргийн Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж, ажилтнуудад “Дотоод хяналт”-ыг хэрэгжүүлж буй байдал, ирүүлсэн тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх дотоод хяналтын журам”-ын талаар сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Шинээр ашиглалтанд орсон 194-р цэцэрлэгийн удирдлага, багш, ажилтан албан хаагчдад эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, хоол хүнс, боловсролын чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

1012979_1525571957713436_8458619191615140786_n

10671307_1525571941046771_5190862876902976906_n

10940616_1525572074380091_365841341799776618_n

10953242_1525571954380103_9156233892714848145_n