ӨРТЭЙ ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙГ ӨРӨӨ ТӨЛӨХИЙГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

Татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон хугацаа хэтэрсэн татварын өртэй дараах татвар төлөгчдийг Татварын Ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5-д заасны дагуу мэдээлж, өрөө төлөхийг анхааруулж байна.
1. Бодь суварга ахлах сургууль-131.1 мянган төгрөг
/Багануур дүүргийн Шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 360 тоот шийдвэртэй/
2. Мөнгөн сүү ЗБН-726.1 мянган төгрөг
/Багануур дүүргийн Шүүхийн 2013 оны 01 дугаар сарын 15-ны өдрийн 46 тоот шийдвэртэй/
3. Мөнхийн сүү ХХК-1578.7 мянган төгрөг
/Багануур дүүргийн Шүүхийн 2011 оны 01 дугаар сарын 10-ны өдрийн 404 тоот шийдвэртэй/
4. Энхдэлгэрэх-Үйлс ХХК-3744.5 мянган төгрөг
/Багануур дүүргийн Шүүхийн 2012 оны 11 дугаар сарын 23-ны өдрийн 373 тоот шийдвэртэй/

Comments are closed.