Багануур дүүргийн 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

2015 tolovlogoo 001 2015 tolovlogoo 002