Ажил олгогчдод зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

zuvБагануур дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих төвийн хүсэлтээр 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр НМХГ-ын БНД дэх хэлтсийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ч.Ариунбаатар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”, “Үйлдвэрлэлийн ослын үед авах арга хэмжээ”-ний талаар мэдээлэл хийж, тус төвийн 11 ажилтан, ажил олгогчдод зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

10428293_1508560269414605_5690022584823261887_o

10865998_1508560319414600_931140076107508339_o