2015 оны орон нутгийн тєсвийн орлогын тєлєвлєгєєг баталлаа

Дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн өргөтгөсөн хуралдаан  2014 оны 12-р сарын 17-ны өдөр хуралдаж, 2015 оны орон нутгийн төсвийн  орлогын төлөвлөгөөг 806.6 сая төгрөгөөр баталсан байна.

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН 2014 ОНЫ ОРЛОГЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, 2015 ОНЫ ТӨСӨЛ