Газрын дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэж байна

Газрын дуудлага худалдаанд оролцох оролцогчдын хүсэлтийг авч байна. Хүсэлтийг 2014 оны 12 сарын 19-ний өдрийн 13 цаг 30 минут хүртэл авах бөгөөд хүсэлт гаргагч өргөдөл, дэнчингийн 10% төлсөн баримт, төлбөрийн чадварын тодорхойлолтын хамт битүүмжилсэн хайрцагт хийнэ.DSC03157DSC03156