Багануур дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 10 дугаар хуралдаанаар 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталлаа

Багануур дүүргийн Өмч, Газрын харилцааны алба нь  дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдын 10 дугаар хуралдаанаар  2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө  баталууллаа.

Төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү