Сургалт зохион байгууллаа

 

Тус дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн бойжигч татвар төлөгч, ажилтан ажилчдад татварын улсын байцаагч Ө.Гэрэлмаа, татвар хураагч Н.Эрдэнэчимэг нар “ Татварын цахим тайлангийн систем ” , Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар, ХХОАТ-ийн тайлан гаргах талаар сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд 23 татвар төлөгч хамрагдаж, 100-д гарын авлага тарааж, татвар төлөгчдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгч үйлчилгээ үзүүллээ.