ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР МЭДЭЭ

1.    Дуудлага худалдааг нээлттэй явуулна.
2.    Дуудлага худалдаа Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 219 тоот хурлын зааланд болно. Харилцах утасны дугаар 70212450, 70212255.
3.    Дуудлага худалдаагаар газар эзэмших эрх авсан иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх гэрээг 2 жилийн хугацаатай байгуулна.
4.    Дуудлага худалдааны анхны үнийг 1 м2 газрыг 8800 төгрөгөөр тооцож нийт дүнг бодно.
5.    Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт хүлээн авах битүүмжилсэн хайрцгийг 2014 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 08:00 цагаас 2014 оны 12 сарын 19-ний өдрийн 13:30 цагийн хооронд Өмч,Газрын харилцааны албаны байранд байршуулж комисс бүртгэл хөтлөнө.
6.     Дуудлага худалдаа 2014 оны 12 сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт эхлэнэ.
7.    Газрын байршил,хэмжээ, хил заагийг харуулсан зураг
1.    2-р хороо, Улаан ухаагийн Петровис шатахуун түгээх станцын дэргэд мянганы зам дагуу хийн түлш түгээх станцын зориулалтаар 2000 м2 газар,

DSC03037

2.    2-р хороо, Зам зуур зоогийн газрын баруун хойд талд мянганы зам дагуу худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 1500 м2 газар,

äóóäëàãà 2

3.    3-р хороо, Мини макс ХХК-ны цогцолборын урд талд мянганы зам дагуу худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 5200 м2 газар,

àà

4.    3-р хороо, Уурхайчин спорт цогцолборын дэргэд шинээр байгуулагдах бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дотор хүүхдийн тоглоомын төв байгуулах зориулалтаар 200 м2 газар,

Õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí òºâ

5.    5-р хороо, Хэрлэнгийн товчоо, Авто  тээврийн газрын цогцолбор барилгын баруун талд худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 1000 м2 газар,

äóóäëàãà 4

8.    Газар эзэмшүүлэх хугацаа 15 жил байна.
9.    Дуудлага худалдаанд оролцогч нь дэнчингийн хэмжээ болох тухайн газрын суурь үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгийг Багануур дүүргийн Төрийн сан банк  ЗДТГ-ын 200255404 тоот дансанд тушаасан байна.

10.Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ

ñóóðü ¿íýëãýý

Баганууур дүүргийн Өмч, Газрын харилцааны алба

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.