МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН 2014 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

544955_1497733437163955_7628053498703585295_n

1508633_1497733440497288_1033029856469097675_n

10397835_1497733397163959_8925088680305651357_n

535938_1497733407163958_3282791836867386105_n

10449960_1497733420497290_3602960318061333848_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.