“Орон нутгийн удирдагч иргэн бэлтгэх сургалт”

2014 оны 11-р сарын 12-19ний хооронд “Жи Си Эс” ТББ-ын “Орон нутгийн удирдагч иргэн бэлтгэх сургалт”-нд Багануур дүүргээс 35 үйлдвэр эрхлэгч, иргэн хамрагдлаа. Энэхүү сургалт нь олон талын мэдээлэл олгосон үр дүнтэй болж өнгөрлөө.