Өнөөдөр улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдлагууд тус дүүрэгт ажиллаа

IMG_2618 IMG_2611

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Ц.Пүрэвдорж, Дэд дарга Р.Даваадорж  нар өнөөдөр Багануур дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсийн  үйл ажиллагаатай  ирж  танилцлаа.