Согтуурах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх тухай А/415

A415