Нийтийн зар мэдээний самбарын байршил

1 дүгээр хороо:

 • Хорооны байр
 • Хэрлэн худалдааны төв
 • 7-р байрны урд зарын самбарт
 • Болор дусал ХХК-ийн байранд
 • АНУ-2 хүнсний дэлгүүрт
 • Хуцаа хэсгийн “Онон” дэлгүүр
 • Сургалтын задгай хэсгийн “Амтлаг” дэлгүүр

2 дугаар хороо:

 • Хорооны байр
 • Галуут хэсгийн “Нүүрэнтэйн хөндий” ХХК-ийн байранд

 

3 дугаар хороо:

 • Хорооны байр
 • Талын толгой хэсгийн “Нарны зам”  дэлгүүр
 • Замчин хэсгийн “Ихгутай” дэлгүүр
 • Төмөр замын байр
 • Хилчин хэсгийн “Хилчин” дэлгүүр
 • Аавын хишиг цайны газар
 • 49-р байрны “Баяжих” дэлгүүр

4 дүгээр хороо:

 • Хорооны байр
 • 4 дүгээр хорооны дэргэдэх халуун ус
 • Рашаант хэсгийн “Эмээгийн дэлгүүр”
 • Байдлаг хэсгийн “4 бэрх” дэлгүүр
 • Тогос-уул хэсгийн худаг
 • Хэрлэн хэсгийн “3 хүслэн” дэлгүүр
 • Рашаант хэсгийн “Тодонт” дэлгүүр

5 дугаар хороо:

 • Нарийн хэсгийн “Алтай” дэлгүүр
 • Ихгүний худаг
 • Багагүний худаг
 • Нарийн хэсгийн “Нарс” дэлгүүр
 • Залуус хэсгийн “Үндэс ” дэлгүүр
 • Наран хэсгийн “ Эмээгийн дэлгүүр-2”
 • Багагүн хэсгийн “Ганга” дэлгүүр