Багануур дүүргийн ИТХ, ЗДТГ, дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын өрөө, утасны дугаар

 

Өрөө-1 Өрөө-2 Өрөө-3