List/Grid

Daily Archives: 6:04 pm

2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ЭНД дарж татаж авна уу

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар