List/Grid

Daily Archives: 6:53 pm

А/329  Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай

А/329 Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай

2019 оны 09 сарын 17                                                  Дугаар… Дэлгэрэнгүй… »

А/332 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А/332 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2019 оны 09 сарын 17 А/332 Улаанбаатар хот Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,… Дэлгэрэнгүй… »

А/333 Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай

А/333 Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 10 сарын 09 А/333 Улаанбаатар хот Гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулахад хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн… Дэлгэрэнгүй… »