List/Grid

Monthly Archives: July 2019

А/250 Ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аян зохион байгуулах тухай

А/250 Ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аян зохион байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 17 Дугаар А/250 Улаанбаатар хот Ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аян зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/249   Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/249 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 07 сарын 17 Дугаар А/249 Улаанбаатар хот Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Биеийн тамир, спортын… Дэлгэрэнгүй… »

А/243  Хөрөнгө гаргах тухай

А/243 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 07 сарын 09 А/243 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2019 оны… Дэлгэрэнгүй… »

А/241 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/241 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

2019 оны 07 сарын 05 А/241 Улаанбаатар хот Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6,… Дэлгэрэнгүй… »

А/240   Шагнах тухай

А/240 Шагнах тухай

2019 оны 07 сарын 05 Дугаар А/240 Улаанбаатар хот Шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын… Дэлгэрэнгүй… »

А/239 Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай

А/239 Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2019оны 07 сарын 05 Дугаар А/239 Улаанбаатар хот Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5,… Дэлгэрэнгүй… »

А/238 Хөрөнгө гаргах тухай

А/238 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 07 сарын 05 А/238 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын… Дэлгэрэнгүй… »

А/237  Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

А/237 Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

2019 оны 07 сарын 05 Дугаар А/237 Улаанбаатар хот Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »