List/Grid

Daily Archives: 9:27 pm

А/220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 20 дугаар А/220 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хог хаягдлын… Дэлгэрэнгүй… »

А/217 Сүрьеэгүй дүүрэг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

А/217 Сүрьеэгүй дүүрэг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

2019 оны 06 сарын 18 дугаар А/217 Улаанбаатар хот “Сүрьеэгүй дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/216 -“Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

А/216 -“Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 18 Дугаар 216 Улаанбаатар хот “Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин” өртөөчилсөн өдөрлөг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А/212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 дугаар А/212 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »

А/211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 Дугаар А/211 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »

А/210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 өдөр Дугаар А/210 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 06 сарын 17 А/209 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон… Дэлгэрэнгүй… »

А/204 Хөрөнгө гаргах тухай

А/204 Хөрөнгө гаргах тухай

Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар тушаал, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/201   Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай

А/201 Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай

2019 оны 06 сарын 14 А/201 Улаанбаатар хот Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/200 Урамшуулал олгох тухай

А/200 Урамшуулал олгох тухай

2019 оны 06 сарын 14 Дугаар А/200 Улаанбаатар хот Урамшуулал олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »