List/Grid

Daily Archives: 6:35 pm

А/190 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/190 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

ЗД

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.06.11   №   Товч агуулга   Хугацаа   Хариуцах байгууллага   Хяналт тавих байгууллага       1 Газар эзэмших, ашиглах, шилжүүлэхтэй холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн… Дэлгэрэнгүй… »