List/Grid

Monthly Archives: June 2019

А/204 Хөрөнгө гаргах тухай

А/204 Хөрөнгө гаргах тухай

Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар тушаал, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/201   Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай

А/201 Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай

2019 оны 06 сарын 14 А/201 Улаанбаатар хот Атар-60 ойн медалиар ахмадуудыг шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/200 Урамшуулал олгох тухай

А/200 Урамшуулал олгох тухай

2019 оны 06 сарын 14 Дугаар А/200 Улаанбаатар хот Урамшуулал олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/199 Элсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулах тухай

А/199 Элсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулах тухай

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5”а”, 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1 дэх… Дэлгэрэнгүй… »

А/196 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А/196 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2019 оны 06 сарын 13 Дугаар А/196 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/195 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

А/195 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт,… Дэлгэрэнгүй… »

А/194 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/194 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 6 сарын 13 өдөр А/194 Улаанбаатар хот Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/193 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/193 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018 оны 318 дугаар тушаал, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

ЗД

ХҮННҮ БА ЭРТНИЙ УЛСЫН ХҮРЭЭТ ДОВЫН ИХ ХОТЫН ТУУРЬ МАНАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОЛДЛОО.

ХҮННҮ БА ЭРТНИЙ УЛСЫН ХҮРЭЭТ ДОВЫН ИХ ХОТЫН ТУУРЬ МАНАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОЛДЛОО.

  Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын Сайдын 2019.04.22-ны А/233 дугаар тушаалаар Палеонтологийн эрдэм шинжилгээний хайгуул, археологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны ажил хийгдэж байгаа юм байна. Хүннү ба эртний… Дэлгэрэнгүй… »